Konsultacje

Najczęściej konsultacja behawioralna odbywa się po skierowaniu do mnie kota i opiekuna przez prowadzącego lekarza weterynarii.
Jednak zdarzają się sytuacje, w których zdesperowany opiekun trafia wprost do mnie, niemniej dość istotne jest wcześniejsze ustalenie czy zaobserwowane objawy nie są sygnałem problemów zdrowotnych kota, czyli przebadanie go przez lekarza weterynarii.

Pierwsze spotkanie odbywa się najczęściej w domu zamieszkałym przez kota i jego opiekuna, w obecności wszystkich członków rodziny (lecz nie jest to absolutnie konieczne).
Rozmowa trwa około 1,5 – 2 godzin.
Podczas wizyty przeprowadzam wnikliwy wywiad z opiekunami oraz mam możliwość obserwacji zachowania kota w jego naturalnym otoczeniu co jest niezmiernie istotne dla oceny sytuacji.

Oferta konsultacji behawioralnej skierowana jest do osób, które zauważyły niepokojące problemy w zachowaniu kota. Konsultacja taka jest pierwszym etapem w terapii zaburzeń zachowań i może dotyczyć kota w każdym wieku lub kilku kotów przebywających w jednym domu, czy też pomóc ustalić prawidłowe relacje między kotem, a innym domowym zwierzakiem.

Jaki jest cel konsultacji behawioralnej?
Celem konsultacji jest podniesienie dobrostanu – zarówno zwierzęcia, jak i jego opiekunów.
Podczas niej nikt nie dopatruje się błędów popełnionych przez opiekunów, ale wspólne poszukujemy sposobów na poprawę jakości życia wszystkich domowników. W niektórych przypadkach wynikiem konsultacji jest informacja, że rozwiązanie problemu (uniknięcie zagrożeń) w danych warunkach wydaje się niemożliwe i konieczne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań (np. leczenia farmakologicznego).

W czasie pierwszej konsultacji staram się zebrać jak najwięcej informacji o kocie, jego różnorodnych zachowaniach, poznać sposób, w jaki domownicy i zwierzę komunikują się ze sobą oraz zrozumieć mechanizmy prowadzące do niepożądanych przez opiekunów zachowań. Omawiamy też oczekiwania, z jakimi zgłaszają się opiekunowie, realność i perspektywy czasowe osiągnięcia wyznaczonych przez nich celów.
Każdy przypadek jest indywidualny nie tylko ze względu na wyjątkowość każdego pacjenta, ale także z powodu najróżniejszych warunków, trybu życia, potrzeb i możliwości jego opiekunów.
Dlatego zwykle nie przeprowadza się konsultacji na odległość. Choć zdarzają się wyjątki.

Co dzieje się podczas konsultacji?
Każda konsultacja składa się z trzech części:
• szczegółowy wywiad z opiekunami i obserwacja pacjenta – dobrze jeśli jest obecny jednak powinna to być obecność dobrowolna,
• znalezienie i wyjaśnienie prawdopodobnych przyczyn kłopotliwych zachowań i podanie rokowania – co można osiągnąć na pewno, co jest wątpliwe, a co z pewnością się nie uda,
• wspólne z właścicielami opracowanie planu terapii.

Pierwsza konsultacja trwa przeciętnie 1,5-2 godziny. Jeżeli w tym czasie nie uda się poruszyć wszystkich problemów, umawiamy się na kolejną. Konsultacje kontrolne (odbywające się po kilku tygodniach od wprowadzenia terapii) trwają najczęściej od 30 do 60 minut.

Częstotliwość konsultacji
To oczywiście zależy od natury problemu. Konsultacje odbywają się zwykle nie częściej, niż raz na 4-8 tygodni. W międzyczasie właściciel sam wprowadza zalecone zmiany i wykonuje konkretne ćwiczenia. Pomiędzy konsultacjami konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy, który pozwala na bieżąco wprowadzać korekty do uzgodnionego planu działania. Wiele problemów udaje się rozwiązać po jednym, dwóch lub trzech spotkaniach. Czasem terapia trwa około pół roku, choć jej czas może się wahać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy – wszystko zależy od wagi problemu i chęci współpracy kota i jego opiekunów.